เทคนิคการทำ SEO ทำ SEO อย่างง่าย ความรู้ด้าน SEO

เทคนิคการทำ SEO หรือ Search Engine Optimization ให้ Search Engine ได้นำขึ้นไปแสดงในลำดับที่ดี

เทคนิคการทำ SEO หรือ Search Engine Optimization ให้ Search Engine ได้นำขึ้นไปแสดงในลำดับที่ดี มีเทคนิคอยู่หลายวิธีขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคนแต่วันนี้ขอเสนอเทคนิคการทำ SEO อย่างง่ายดังต่อไปนี้

การทำเว็บไซต์ให้ Search Engine รู้จักโดยการ addurl อย่างเช่น google เพื่อทำให้ Robot วิ่งเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราการจด Domain name ให้สอดคล้องกับ Keyword ควรออกแบบเว็บไซต์ให้เรียบง่าย ไม่ควรมีเฟรม Flash หรือรูปภาพมากเกินไป ถ้ามีรูปภาพควรตั้งชื่อไฟล์ให้สอดคล้องกับ Keyword ควรใส่ Keyword ใน Title แต่ละหน้าของเว็บเพจควรใส่ Keyword ในเนื้อหาเน้นด้วย H1 หรือ H2 และในเนื้อหาควรมี Keyword อยู่ด้วยอย่างพอสมควร ไม่มากและไม่น้อยจนเกินไปการแลก link กับเว็บไซต์อื่นการทำ Sitemap เพื่อเปิดทางให้ระบบของ google เข้ามาที่เว็บไซต์ของเรามีแผนที่นำทางนอกจากนี้ยังมีเทคนิคการทำ SEO อื่น ๆ อีกหลายวิธี

ทำไมต้องทำ SEO ทุกวันนี้โลกก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว เรียกได้ว่าทุกวินาทีมีคนเข้ามาค้นใน search engine ในเรื่องที่อยากรู้ ดังนั้นใครที่มีสินค้า มีเรื่องราว มีเว็บไซต์ ที่อยากนำเสนอ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม เช่น ต้องการขายสินค้า ต้องการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร หรืออื่น ๆ อีกมากมาย

ดังที่กล่าวไปแล้วนั้นจึงต้องมีการทำ SEO เพื่อให้ Website ของเราได้อยู่ในอันดับที่ 1 (การทำให้อยู่อันดับที่ 1 นั้นไม่ยากแต่การรักษานั้นซิยากกว่า) หรืออันดับต้น ๆ ก็ว่าได้ เพื่อเวลามีคนค้นหาใน search engine เช่น Google, Yahoo , Bing และอื่น ๆ จะทำให้ Website นั้นมีโอกาสขายสินค้าได้ (ต้องมีความรู้และเข้าใจการทำ SEO ) หรือนำเสนอ สิ่งที่ต้องการให้กับผู้ที่คนหาได้

ใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับการทำ SEO การทำ Website นั้นเกี่ยวข้องกับคนหลายฝ่ายซี่งแต่ละฝ่ายก็ต้องร่วมมือกันเป็นอย่างดีจึงจะทำให้การทำ SEO นั้นประสบความสำเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งบุคคลที่กล่าวถึงก็ประกอบด้วย

นักออกแบบ (Web Designer)
โปรแกรมเมอร์ (Web Programmer)
ผู้ดูแลเว็บไซต์ (Webmaster)
นักการตลาด (Marketer)
เมื่อเราทราบกันแล้วว่าใครคือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำ SEO บ้าง ก็ควรทำอย่างมีระบบและแบบแผนเพื่อให้เดินไปในทิศทางเดียวกัน สุดท้ายนี้การทำ SEO อย่างถูกหลักการเพื่อให้ Website อยู่ในอันดับต้น ๆ แล้ว เรายังต้องรักษาอันดับไว้ให้ได้ด้วย